Kika & Peťo

Na želanie sme vytvorili kartičkový zasadací poriadok v bielo - zlatej. Svadobnú výzdobu dopĺňa sviatočné menu na otváracej karte v rovnakom dizajne.